Usługi

Wady wymowy, niewyraźnie komunikowanie się, czy brak rozumienia poleceń to problem, który dotyka coraz większej liczby osób – niezależnie od wieku. Przyczyn zaburzeń mowy jest wiele, a naszym celem jest nie tylko pomóc pacjentowi pokonać problem, ale również zadbać o dobre samopoczucie. Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone przez nas zajęcia logopedyczne były kompleksowe, a więc łączyły w sobie stymulację wielu różnych funkcji.

Jako logopedzi zajmujemy m.in. eliminowaniem zaburzeń artykulacyjnych oraz przełamywaniem barier komunikacyjnych. Zajęcia logopedyczne odbywają się indywidualnie, w domu pacjenta. Ćwiczenia logopedyczne dostosowujemy do rodzaju zaburzeń mowy oraz ich stopnia,  a także do wieku i zainteresowań dziecka. Długość terapii jest uzależniona od rodzaju i skali problemu, a także intensywności postępów, jakie robi pacjent. Bardzo istotne w całej terapii jest również wsparcie rodziców, których zadaniem jest wykonywanie z dzieckiem określonych ćwiczeń. Zajęcia logopedyczne prowadzone są na terenie Białegostoku i okolic.

Oferta

LogoBulans kieruje swoją ofertę do dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz osób dorosłych, u których występują zaburzenia komunikacji  językowej i wady wymowy. Prowadzimy diagnozę logopedyczną oraz terapię zaburzeń mowy i komunikacji.

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

WYWIAD

Zebranie podstawowych informacji, a więc przeprowadzenie wywiadu logopedycznego, który jest kluczem do trafnie postawionej diagnozy.

BADANIE LOGOPEDYCZNE

Jest częścią konsultacji,
w trakcie której ocenia się m.in. ogólny poziom rozwoju mowy, stan narządu słuchu, budowę
i sprawność narządów artykulacyjnych, rozumienie poleceń.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

TERAPIA MOWY

Jest to całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania, tj. od prostych  wad wymowy do niemożności mówienia włącznie.

W postępowaniu terapeutycznym można wyróżnić np.: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe oraz ogólnej sprawności motorycznej.

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

WYWIAD

Zebranie podstawowych informacji, a więc przeprowadzenie wywiadu logopedycznego, który jest kluczem do trafnie postawionej diagnozy.

BADANIE LOGOPEDYCZNE

Jest częścią konsultacji,
w trakcie której ocenia się m.in. ogólny poziom rozwoju mowy, stan narządu słuchu, budowę
i sprawność narządów artykulacyjnych, rozumienie poleceń.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

TERAPIA MOWY

Jest to całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania, tj. od prostych  wad wymowy do niemożności mówienia włącznie.

W postępowaniu terapeutycznym można wyróżnić np.: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe oraz ogólnej sprawności motorycznej.

W skład świadczonych przez nas usług wchodzą:

 • diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy,
 • diagnoza i terapia wad wymowy, w tym:
  • sygmatyzmu – nieprawidłowa realizacja głosek: ś, ź, ć, dź / s, z, c, dz / sz, ż, cz, dż
  • rotacyzmu  nieprawidłowa realizacja głoski: r
  • kappacyzmu i gammacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski: k / g
  • lambdacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski: l
  • mowy bezdźwięcznej – zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. b – p, d – t
 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy i komunikacji w:
  • autyzmie i zespole Aspergera,
  • niepełnosprawności intelektualnej,
  • specyficznych zaburzeniach językowych (SLI),
  • zespole Downa,
  • afazji,
  • dyzartrii,
 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób z niedosłuchem,
 • profilaktyka zaburzeń mowy:
  • ćwiczenia mające na celu stymulowanie mowy,
 • trening prawidłowego oddechu i emisji głosu,
 • konsultacja logopedyczna.

W skład świadczonych przez nas usług wchodzą:

 • diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • diagnoza i terapia wad wymowy, w tym:
  • sygmatyzmu
  • rotacyzmu
  • kappacyzmu i gammacyzmu 
  • lambdacyzmu
  • mowy bezdźwięcznej
 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy i komunikacji w:
  • autyzmie i zespole Aspergera
  • niepełnosprawności intelektualnej
  • alalii
  • zespole Downa
  • afazji
  • dyzartrii
 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób z niedosłuchem
 • profilaktyka zaburzeń mowy
  • ćwiczenia mające na celu stymulowanie mowy
 • trening prawidłowego oddechu i emisji głosu
 • konsultacja logopedyczna