Usługi

Diagnoza i terapia logopedyczna

Wady wymowy, niewyraźnie komunikowanie się, czy brak rozumienia poleceń to problem, który dotyka coraz większej liczby osób – niezależnie od wieku. Przyczyn zaburzeń mowy jest wiele, a naszym celem jest nie tylko pomóc pacjentowi pokonać problem, ale również zadbać o dobre samopoczucie. Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone przez nas zajęcia logopedyczne były kompleksowe, a więc łączyły w sobie stymulację wielu różnych funkcji.

Jako logopedzi zajmujemy m.in. eliminowaniem zaburzeń artykulacyjnych oraz przełamywaniem barier komunikacyjnych. Zajęcia logopedyczne odbywają się indywidualnie, w domu pacjenta. Ćwiczenia logopedyczne dostosowujemy do rodzaju zaburzeń mowy oraz ich stopnia,  a także do wieku i zainteresowań dziecka. Długość terapii jest uzależniona od rodzaju i skali problemu, a także intensywności postępów, jakie robi pacjent. Bardzo istotne w całej terapii jest również wsparcie rodziców, których zadaniem jest wykonywanie z dzieckiem określonych ćwiczeń. Zajęcia logopedyczne prowadzone są na terenie Białegostoku i okolic.

Wady wymowy, niewyraźnie komunikowanie się, czy brak rozumienia poleceń to problem, który dotyka coraz większej liczby osób – niezależnie od wieku. Przyczyn zaburzeń mowy jest wiele, a naszym celem jest nie tylko pomóc pacjentowi pokonać problem, ale również zadbać o dobre samopoczucie. Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone przez nas zajęcia logopedyczne były kompleksowe, a więc łączyły w sobie stymulację wielu różnych funkcji.


Jako logopedzi zajmujemy m.in. eliminowaniem zaburzeń artykulacyjnych oraz przełamywaniem barier komunikacyjnych. Zajęcia logopedyczne odbywają się indywidualnie, w domu pacjenta. Ćwiczenia logopedyczne dostosowujemy do rodzaju zaburzeń mowy oraz ich stopnia,  a także do wieku i zainteresowań dziecka. Długość terapii jest uzależniona od rodzaju i skali problemu, a także intensywności postępów, jakie robi pacjent. Bardzo istotne w całej terapii jest również wsparcie rodziców, których zadaniem jest wykonywanie z dzieckiem określonych ćwiczeń. Zajęcia logopedyczne prowadzone są na terenie Białegostoku i okolic.

Oferta

LogoBulans kieruje swoją ofertę do dzieci i młodzieży, u których występują zaburzenia komunikacji językowej i wady wymowy. Prowadzimy diagnozę logopedyczną oraz terapię zaburzeń mowy i komunikacji.

Oferta

LogoBulans kieruje swoją ofertę do dzieci i młodzieży, u których występują zaburzenia komunikacji językowej i wady wymowy. Prowadzimy diagnozę logopedyczną oraz terapię zaburzeń mowy i komunikacji.

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

WYWIAD

Zebranie podstawowych informacji, a więc przeprowadzenie wywiadu logopedycznego, który jest kluczem do trafnie postawionej diagnozy.

BADANIE LOGOPEDYCZNE

Jest częścią konsultacji,
w trakcie której ocenia się m.in. ogólny poziom rozwoju mowy, stan narządu słuchu, budowę
i sprawność narządów artykulacyjnych, rozumienie poleceń.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

TERAPIA MOWY

Jest to całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania, tj. od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie.

W postępowaniu terapeutycznym można wyróżnić np.: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe oraz ogólnej sprawności motorycznej.

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

WYWIAD

Zebranie podstawowych informacji, a więc przeprowadzenie wywiadu logopedycznego, który jest kluczem do trafnie postawionej diagnozy.

BADANIE LOGOPEDYCZNE

Jest częścią konsultacji,
w trakcie której ocenia się m.in. ogólny poziom rozwoju mowy, stan narządu słuchu, budowę
i sprawność narządów artykulacyjnych, rozumienie poleceń.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

TERAPIA MOWY

Jest to całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania, tj. od prostych  wad wymowy do niemożności mówienia włącznie.

W postępowaniu terapeutycznym można wyróżnić np.: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe oraz ogólnej sprawności motorycznej.

W zakres usług świadczonych przez naszych specjalistów wchodzi szereg czynności, które są indywidualnie dobierane do każdego pacjenta. Prowadzona przez nas terapia logopedyczna obejmuje zarówno dzieci, jak i młodzież, które zmagają się z wadami wymowy czy utrudnioną komunikacją. Pierwsze spotkanie z pacjentem podczas terapii jest kluczowe, ponieważ ma na celu zdiagnozowanie zaburzenia. Dlatego niezbędnym elementem wizyty jest wcześniejsze przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z rodzicem pacjenta. Wstępna konsultacja umożliwia także wykonanie podstawowych badań, dzięki którym oceniamy stan rozwoju mowy, rozumienia wydawanych poleceń czy sprawność narządów artykulacyjnych. Całościowe badanie logopedyczne wykonane przez naszych specjalistów prowadzi do rozpoznania nieprawidłowości w komunikowaniu się za pomocą mowy. Uzyskana na podstawie badań diagnoza logopedyczna pozwala nam ustalić dalsze postępowanie terapeutyczne, które zawsze jest indywidualnie dopasowane do możliwości pacjenta. Realizowana przez nas terapia ukierunkowana jest na usunięcie rozpoznanych podczas diagnozy zaburzeń w procesie porozumiewania się.

Mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące usług świadczonych przez specjalistów naszego gabinetu? Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: 664898215 i 696305759 lub adresem mailowym logobulans1@gmail.com – zapraszamy do kontaktu.

W skład świadczonych przez nas usług wchodzą:

 • diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy,
 • diagnoza i terapia wad wymowy, w tym:
  • sygmatyzmu – nieprawidłowa realizacja głosek: ś, ź, ć, dź / s, z, c, dz / sz, ż, cz, dż
  • rotacyzmu  nieprawidłowa realizacja głoski: r
  • kappacyzmu i gammacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski: k / g
  • lambdacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski: l
  • mowy bezdźwięcznej – zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. b – p, d – t
 • profilaktyka zaburzeń mowy:
  • ćwiczenia mające na celu stymulowanie mowy,
 • trening prawidłowego oddechu i emisji głosu,
 • konsultacja logopedyczna.

W skład świadczonych przez nas usług wchodzą:

 • diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy,
 • diagnoza i terapia wad wymowy, w tym:
  • sygmatyzmu – nieprawidłowa realizacja głosek: ś, ź, ć, dź / s, z, c, dz / sz, ż, cz, dż
  • rotacyzmu
   nieprawidłowa realizacja głoski: r
  • kappacyzmu i gammacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski: k / g
  • lambdacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski: l
  • mowy bezdźwięcznej – zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. b – p, d – t
 • profilaktyka zaburzeń mowy:
  • ćwiczenia mające na celu stymulowanie mowy,
 • trening prawidłowego oddechu i emisji głosu,
 • konsultacja logopedyczna.

Jesteśmy po to, aby Ci pomóc!

Cennik

Cennik

Diagnoza ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  od 100zł

Terapia ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   od 80zł 

Konsultacja ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   od 100zł

Wydanie opinii logopedycznej  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   od 70zł

Diagnoza ••••••••••••••••••••••  od 100zł

Terapia  ••••••••••••••••••••••••  od 80zł 

Konsultacja ••••••••••••••••••  od 100zł

Wydanie opinii logop. •••••  od 70zł

FAQ
Najczęściej zadawane pytania

Diagnoza trwa około 50 minut i zwykle rozpoczyna się od wywiadu z opiekunem dziecka. W tym czasie logopeda daje dziecku zabawki, aby mogło przyzwyczaić się do nowego miejsca i spędzić czas na zabawie, podczas której diagnosta obserwuje zachowanie dziecka. Następnie, w zależności od wieku dziecka, zostaje przeprowadzone badanie logopedyczne. U małych dzieci w wieku 3-4 lat sprawdza się podstawowe umiejętności, takie jak współpraca ze specjalistą, słownictwo czynne i bierne dziecka, sposoby realizacji poszczególnych głosek oraz budowę narządów artykulacyjnych. Całe badanie jest interesujące. Starsze dzieci bada się za pomocą specjalistycznych testów językowe, które badają umiejętności realizacji głosek, warunki anatomiczne w obrębie jamy ustnej oraz sprawność narządów mowy, a także wyższe funkcje językowe.

Po umówieniu spotkania prosimy o zanotowanie przyczyny wizyty w gabinecie oraz wszystkich niepokojących Państwa objawów. Warto również przypomnieć sobie przebieg rozwoju motorycznego oraz rozwoju mowy dziecka, a także zabrać ze sobą wszelkie dokumenty z dodatkowo przeprowadzonych badań. Jeśli dziecko uczęszczało wcześniej na terapię logopedyczną można zabrać ze sobą wyniki wcześniejszych diagnoz oraz zalecenia od innych specjalistów oraz zeszyt (jeśli takowy był prowadzony przez innego logopedę np. w przedszkolu/szkole).

Przed pierwszą wizytą warto opowiedzieć dziecku, gdzie idzie oraz o co może poprosić go logopeda (pokazanie buzi, zrobienie śmiesznych min). Spotkanie diagnostyczne przebiega zazwyczaj w formie zabawy. Logopeda nawiązuje z dzieckiem pierwsze pozytywne relacje. Logopeda nie wykonuje żadnych czynności badawczych na płaczącym lub odmawiającym współpracy dziecku. Przed wizytą porozmawiaj z maluchem, uspokój go, ale nie kieruj do niego słów „Nie bój się. Nic Ci się nie stanie. Nie będzie boleć”, ponieważ będzie to dla niego znak, że skoro rodzic uspokaja to oznacza, że czeka mnie coś złego. Przed wizytą warto pobawić się z dzieckiem np. „w doktora” i wzajemnie pooglądać swoje buzie wewnątrz, będzie to formą przygotowawczą przed badaniem. Można w tym celu wykorzystać latarkę, rękawiczki oraz szpatułkę laryngologiczną. Pozwoli to dziecku oswoić się z dotykiem w obrębie jamy ustnej oraz ułatwi współpracę dziecko-logopeda.

Zawsze, gdy zaobserwujemy u dziecka coś niepokojącego. Należy pamiętać, że nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, aby udać się do logopedy. Opieką logopedyczną można objąć dzieci zaraz po narodzinach. Bagatelizowanie prostych spraw może niepotrzebnie opóźnić terapię bardziej złożonego problemu. Dlatego rozwój świadomości rodziców i opiekunów na temat prawidłowego rozwoju mowy jest tak bardzo istotny!

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Kwestia ta jest bardzo indywidualna, a czas trwania terapii zależy od wielu czynników. Najważniejsze czynniki wpływające na czas trwania terapii to:

 • rodzaj wady wymowy, rodzaj zaburzenia mowy;
 • wiek pacjenta;
 • systematyczność zajęć, czyli to jak często i systematycznie pacjent ćwiczy;
 • nastawienie samego pacjenta (pozytywne z pewnością przyniesie szybsze efekty);
 • współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka, pacjenta.

Niestety nie. Co prawda niektóre „wady wymowy” są normą rozwojową np. gdy 4-latek mówi „safa” zamiast „szafa”, jednak bardzo często do gabinetu trafiają rodzice z dziećmi, u których wada wymowy jest już głęboko zakorzeniona i utrwalona, a taką wadę najtrudniej jest usunąć. Im szybciej zareagujesz i sprawdzisz wymowę swojego dziecka, tym lepiej. Jeżeli nie jest to wada wymowy – Twoja przygoda z logopedą kończy się na jednym spotkaniu. Jeśli jest – szybko podjęta terapia, daje szybsze i lepsze efekty.

Za zajęcia logopedyczne można zapłacić gotówką, kartą lub blikiem tuż po badaniu. 

FAQ
Najczęściej zadawane pytania

Diagnoza trwa około 50 minut i zwykle rozpoczyna się od wywiadu z opiekunem dziecka. W tym czasie logopeda daje dziecku zabawki, aby mogło przyzwyczaić się do nowego miejsca i spędzić czas na zabawie, podczas której diagnosta obserwuje zachowanie dziecka. Następnie, w zależności od wieku dziecka, zostaje przeprowadzone badanie logopedyczne. U małych dzieci w wieku 3-4 lat sprawdza się podstawowe umiejętności, takie jak współpraca ze specjalistą, słownictwo czynne i bierne dziecka, sposoby realizacji poszczególnych głosek oraz budowę narządów artykulacyjnych. Całe badanie jest interesujące. Starsze dzieci bada się za pomocą specjalistycznych testów językowe, które badają umiejętności realizacji głosek, warunki anatomiczne w obrębie jamy ustnej oraz sprawność narządów mowy, a także wyższe funkcje językowe.

Po umówieniu spotkania prosimy o zanotowanie przyczyny wizyty w gabinecie oraz wszystkich niepokojących Państwa objawów. Warto również przypomnieć sobie przebieg rozwoju motorycznego oraz rozwoju mowy dziecka, a także zabrać ze sobą wszelkie dokumenty z dodatkowo przeprowadzonych badań. Jeśli dziecko uczęszczało wcześniej na terapię logopedyczną można zabrać ze sobą wyniki wcześniejszych diagnoz oraz zalecenia od innych specjalistów oraz zeszyt (jeśli takowy był prowadzony przez innego logopedę np. w przedszkolu/szkole).

Przed pierwszą wizytą warto opowiedzieć dziecku, gdzie idzie oraz o co może poprosić go logopeda (pokazanie buzi, zrobienie śmiesznych min). Spotkanie diagnostyczne przebiega zazwyczaj w formie zabawy. Logopeda nawiązuje z dzieckiem pierwsze pozytywne relacje. Logopeda nie wykonuje żadnych czynności badawczych na płaczącym lub odmawiającym współpracy dziecku. Przed wizytą porozmawiaj z maluchem, uspokój go, ale nie kieruj do niego słów „Nie bój się. Nic Ci się nie stanie. Nie będzie boleć”, ponieważ będzie to dla niego znak, że skoro rodzic uspokaja to oznacza, że czeka mnie coś złego. Przed wizytą warto pobawić się z dzieckiem np. „w doktora” i wzajemnie pooglądać swoje buzie wewnątrz, będzie to formą przygotowawczą przed badaniem. Można w tym celu wykorzystać latarkę, rękawiczki oraz szpatułkę laryngologiczną. Pozwoli to dziecku oswoić się z dotykiem w obrębie jamy ustnej oraz ułatwi współpracę dziecko-logopeda.

Zawsze, gdy zaobserwujemy u dziecka coś niepokojącego. Należy pamiętać, że nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, aby udać się do logopedy. Opieką logopedyczną można objąć dzieci zaraz po narodzinach. Bagatelizowanie prostych spraw może niepotrzebnie opóźnić terapię bardziej złożonego problemu. Dlatego rozwój świadomości rodziców i opiekunów na temat prawidłowego rozwoju mowy jest tak bardzo istotny!

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Kwestia ta jest bardzo indywidualna, a czas trwania terapii zależy od wielu czynników. Najważniejsze czynniki wpływające na czas trwania terapii to:

 • rodzaj wady wymowy, rodzaj zaburzenia mowy;
 • wiek pacjenta;
 • systematyczność zajęć, czyli to jak często i systematycznie pacjent ćwiczy;
 • nastawienie samego pacjenta (pozytywne z pewnością przyniesie szybsze efekty);
 • współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka, pacjenta.

Niestety nie. Co prawda niektóre „wady wymowy” są normą rozwojową np. gdy 4-latek mówi „safa” zamiast „szafa”, jednak bardzo często do gabinetu trafiają rodzice z dziećmi, u których wada wymowy jest już głęboko zakorzeniona i utrwalona, a taką wadę najtrudniej jest usunąć. Im szybciej zareagujesz i sprawdzisz wymowę swojego dziecka, tym lepiej. Jeżeli nie jest to wada wymowy – Twoja przygoda z logopedą kończy się na jednym spotkaniu. Jeśli jest – szybko podjęta terapia, daje szybsze i lepsze efekty.

Za zajęcia logopedyczne można zapłacić gotówką, kartą lub blikiem tuż po badaniu.