Trening słuchowy Neuroflow

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy w jednym z certyfikowanych ośrodków Neuroflow.

Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Definicja CAPD

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – zaburzenia funkcji słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie centralnego układu nerwowego. Upraszczając : to, co słyszy ucho mózg musi przetworzyć, aby zrozumieć. Właśnie ten proces przetwarzania, zachodzący w centralnym układzie nerwowym, gwarantuje sukces w przyswojeniu i zrozumieniu wszelkich informacji pozyskanych drogą słuchową.

Współwystępowanie CAPD

Współwystępować może on z różnymi deficytami tj. dysleksja, specyficzne trudności w nauce, opóźniony rozwój mowy, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, autyzm, zespół Aspergera. Najczęściej spotykanymi objawami problemów z przetwarzaniem słuchowym są zaburzenia rozumienia mowy w szumie, hałasie czy mowy zniekształconej, zaburzenia w zakresie rozumienia i nadawania mowy, pisania czytania, zaburzenia koncentracji, uwagi na bodźcach słuchowych, zaburzenia pamięci słuchowej, zaburzenia słuchu fonologicznego. 

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy® przeznaczony jest dla dzieci, które mają trudności:

  • w skupieniu uwagi,
  • w nauce pisania i czytania, w nauce języków obcych,
  • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
  • z rozumieniem dłuższych poleceń ustnych,
  • często sprawiają wrażenie nieobecnych,
  • chorowały na ostre zapalenie ucha, miały przerośnięty migdałek gardłowy.

Jak wygląda trening słuchowy Neuroflow?

Neuroflow, podobnie jak każdy jego moduł, jest każdorazowo dopasowywany do indywidualnych zdolności i potrzeb dziecka. Cały trening zazwyczaj dzielony jest na trzy etapy, a każdy z nich trwa około dwóch miesięcy. Przed rozpoczęciem danego etapu, dziecko musi odbyć specjalistyczną diagnozę, na podstawie której ustalany jest program ćwiczeń.

Aby trening słuchowy Neuroflow mógł się odbyć w domu, potrzebujemy:

  • Laptop bądź komputer z ekranem o minimalnej rozdzielczości 1024×768
  • Nauszne słuchawki stereofoniczne
  • Stabilne łącze internetowe

Sesje w systemie Neuroflow to około 25 minut pracy dziecka przez 3 dni w tygodniu. W czasie ich trwania, uczestnik programu treningowego musi wysłuchać przygotowany pod niego materiał, a następnie wykonać na komputerze/laptopie zadania dotyczące usłyszanego wcześniej tekstu. Całość ma na celu poprawę u dzieci umiejętności uważnego słuchania.

Jeżeli zapewnienie takiego sprzętu nie jest możliwe, możecie Państwo przeprowadzić trening Neuroflow w naszym gabinecie.

Jeżeli zauważasz u swojego dziecka wymienione problemy, wypełnij poniższą ankietę i sprawdź, czy Twoje dziecko ma problemy z przetwarzaniem słuchowym. Zapraszamy również do kontaktu z nami, jeśli mają Państwo jakieś pytania lub w celu wykonania diagnozy APD.

Kliknij w poniższy link, aby wypełnić ankietę.  ↓

https://neuroflow.pl/dla-rodzicow/czy-moje-dziecko-ma-apd